Norsk  English 
Hjem >  Personvernerklæring
Valuta
Sponsorer
Sametinget

Personvernerklæring

Formålet med personvern er å verne om privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger er i Norge hovedsakelig regulert i personopplysningsloven, men en rekke andre lovverk som blant annet markedsføringsloven og regnskapsloven gir også retningslinjer for hvordan informasjon som kan knyttes til en person, skal behandles.

Vi er også underlagt bestemmelser som spesifikt begrenser hvor lenge vi kan ta vare på enkelte typer informasjon, og som pålegger oss å gi ut informasjon til eksempelvis opplysningstjenester og katalogvirksomheter med mindre du reserverer deg mot dette.

Du finner mer informasjon om personvern og personvernrelaterte saker på blant annet internettsidene til Datatilsynet og SAFT, et tverreuropeisk EU-støttet prosjekt som arbeider med å øke kunnskapen om trygg bruk av Internett for barn og unge.

Vår informasjon om deg
Alle produkter eller abonnement har en registrert eier og en betaler. Du kan ha noen eller alle av disse rollene for et produkt eller abonnement hos oss.

Hva vi bruker personopplysninger til
Personopplysninger brukes til å administrere ditt kundeforhold, til fakturering, bestillinger, ordrehåndtering, og i alle andre sammenhenger der vi må vite hvem vi har kontakt med.

Personopplysninger er også helt nødvendige for å gi deg tilgang til dine tjenester hos oss. Vi bruker dem blant annet til å sikre at det kun er du som kan lese din e-post eller høre dine talemeldinger på mobil- og personsvartjenestene.

Opplysningene er også vårt grunnlag for å gi deg relevant informasjon om produkter og tjenester, slik at du kan velge de tjenestene som passer deg best.

Ansvar for databehandling i nettbutikken
Det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger ligger hos adminstrerende direktør.

Bruk av Internett
Når du er på Internett etterlater du deg alltid elektroniske spor som viser hvor du har vært. Vi kobler ikke slike spor opp mot deg som person. Når du logger deg inn på en av våre internettsider med brukernavn og passord, vil pc-en din automatisk oppgi brukerinformasjon som vanligvis ikke anses som personlige opplysninger, for eksempel IP-adresse og domenenavn. Vi bruker denne informasjonen til å forstå trafikkmønsteret på nettsidene våre, slik at vi kan gjøre dem enda bedre.

IP-adresse
For å kunne kommunisere med andre datamaskiner på Internett, må din datamaskin ha en IP-adresse. Denne adressen benyttes som identifikasjon på din maskin når den kommuniserer med andre maskiner på nettet. I det du kobler deg opp mot www.duodjin.no vil du etterlate IP-adressen din. IP-adressen blir brukt til å adressere innholdet av internettsiden til riktig mottaker.

Vi registrerer din IP-adresse når du bruker våre internettsider, men vi knytter ikke disse opplysningene direkte eller indirekte til deg som bruker. Den tiden du bruker på våre sider blir logget, men du er anonym for oss. Også disse opplysningene bruker vi til å administrere og vedlikeholde sidene våre. Det gjør det mulig for oss å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige tilbud.

Informasjonskapsler (cookies)
Våre nettsider benytter informasjonskapsler, såkalte cookies. De lagrer visse opplysninger på datamaskinen din og gjør det mulig for oss å tilpasse nettsidene til dine behov, eller gjør det enklere for deg å bruke tjenestene våre. Informasjonskapsler gjør at dine kjøp og preferanser kan bli lagret mens du er inne på et nettsted, og er en industristandard som anvendes på svært mange sider på Internett. Våre informasjonskapsler inneholder ingen informasjon som kan identifisere deg som person.

Sikker dataforbindelse
Når du er innlogget med brukernavn og passord, er alle data kryptert med Secure Socket Layer (SSL). Når forbindelsen er kryptert, skal det stå "https://" først i adressen i din nettleser. Nederst i høyre hjørne av skjermen vil du også se et symbol som bekrefter at forbindelsen er kryptert. I Internet Explorer er symbolet en liten hengelås.

For at din sikkerhet skal være ivaretatt best mulig, blir du automatisk logget ut hvis du ikke utfører noen aktivitet i løpet av et visst tidsrom. Dette reduserer risikoen for at andre kan gå inn på ditt abonnement hvis du forlater din datamaskin mens du er innlogget. Blir du logget ut på denne måten, kan du selvfølgelig når som helst logge inn igjen.

Personprofiler
Personprofiler er en sammenstilling av opplysninger vi har fått fra deg, som for eksempel navn, adresse, andre opplysninger du har oppgitt, hvilke tjenester du bruker og trafikkopplysninger.

Vi bruker slike profiler for å tilpasse våre tilbud til den enkelte kunde og som underlag når vi utvikler nye produkter.

Tilgang til informasjonen
For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer hos oss som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset.

Adgangen til informasjon er sikret med adgangskontroll og passord. Vi benytter oss av avansert teknologi for å hindre at uvedkommende kommer inn på våre systemer.

Endring og sletting av informasjon
Dersom opplysningene er uriktige eller ufullstendige, kan du selv korrigere noe av informasjonen på Internett. Ut over det kan du kreve å få uriktige data rettet, supplert eller slettet via vår kundeservice.