Norsk  English 
Hjem >  Samisk håndverk
Valuta
Sponsorer
Sametinget

Samisk håndverk


Håndverk er hovedsaklig tradisjonell tilvirkning av redskaper, klær, husgeråd, framkomstmidler og prydgjenstander basert på råstoffer hentet direkte fra våre naturområder. Materialene som benyttes i produksjon er tregjenstander hentet fra både trevirket, bark, never og røtter. Horn, bein og skinn er viktige råvarer som benyttes alene eller sammen med trematerialer. De dominerende råstoffene er fra rein, men også skinn og ull av sau, elgskinn, storfehud og hud av sel og kval blir benyttet. Samisk håndverk har tradisjonelt sett gjenspeilet de naturgeografiske, økologiske og økonomiske forhold i regionen. Det stilles store krav til kvaliteten på samisk håndverk. Samisk håndverk produsert i Norge, og solgt igjennom DUODJIN, er kvalitetssikret med samisk kvalitetsmerke, og produsenten er angitt.